90’s Chunky Highlight, Re-new !!

 

Vào những năm đầu thập niên 90, thiết kế kỹ thuật Chunky Highlight trở thành xu hướng với những ngôi sao nhạc Pop khi ấy, nhóm nhạc Spice Girl trở thành những nữ hoàng của chunky highlight. Hiệu ứng đặt highlight sợi to của những năm 90 thể hiện tinh thần punk-rock, sự nổi loạn và cá tính riêng.

Và giống như sự quay vòng của thời trang, những mẫu tóc cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên điều hấp dẫn ở công việc sáng tạo đó là tìm kiếm cảm hứng của những điều xưa cũ và tinh chỉnh để phù hợp hiện đại cũng như tươi mới hơn. Khác với hình ảnh thiết kế những mảng màu sáng, nổi bật của những năm 90, chúng tôi đã lựa chọn những tone màu phù hợp hơn với khách hàng hiện đại, việc tạo ra vầng sáng xung quanh khuôn mặt giúp khách hàng tự tin và tạo hình cá tinh riêng của mỗi vị khách hàng. Việc quan trọng đó là hãy truyền cảm hứng mong muốn tạo ra những điều mới cho khách hàng, khuyến khích họ trải nghiệm những thứ mới lạ trên mái tóc của mình. Vì mỗi một mái tóc đều có tiếng nói riêng của chính họ.

***ENGLISH BELLOW***

90's Chunky Highlight is back

In the early 90s, technical design Chunky Highlight became popular with pop stars then, the Spice Girl became the queens of chunky highlights. The '90s heavy yarn highlighting effect showcases the punk-rock spirit, rebelliousness and individuality.

And just like the rotation of fashion, hairstyles are no exception. But what's fascinating about creative work is finding inspiration from the old and tweaking it to be more modern and fresh. Different from the design image of bright, prominent colors of the 90s, we have chosen color tones that are more suitable for modern customers, creating a halo around the face helps customers to be confident and comfortable. Create a personalized image of each customer. The important thing is to inspire the desire to create new things for customers, encourage them to experience new things in their hair. Because each hair has its own voice.

 

Được đăng vào

Viết bình luận