#tips4hair

 

Việc cắt tỉa thường xuyên không ảnh hưởng đến mong muốn nuôi tóc dài của bạn. Thông thường khoảng từ 6-8 tuần chúng ta nên tới salon để bấm tỉa lại phần ngọn, việc này giúp loại bỏ phần khô xơ và chẻ ngọn phía ngoài, giúp cho mái tóc phát triển khoẻ mạnh và ngăn ngừa việc rụng tóc.

***ENGLISH BELLOW***

Regular trimming should not affect your desire to grow long hair. Normally, about 6-8 weeks, we should go to the salon to trim the ends, this helps to remove the dry and split ends outside, helping the hair grow healthy and prevent hair loss.

Được đăng vào

Viết bình luận