#tips4hair

 

Búi/buộc tóc quá chặt

Việc buộc tóc để tránh loà xoà và gọn gàng hơn ở các chị em là điều đương nhiên, nhưng có những người có thói quen đó là buộc quá chặt. Việc này sẽ tạo ra một lực mạnh kéo sợi tóc ra khỏi nang tóc, gây tới tình trạng rụng tóc. Hơn thế còn có thể làm giảm lượng máu lưu thông đến da đầu, ngăn tóc phát triển và dễ xuất hiện các điểm hói. Mùa đông đang tới, hãy thử làm một chiếc tóc xoăn gợn sóng, nhuộm một tone màu mới rực rỡ và tự tin thả tóc ra bung lụa để tránh gặp phải những vấn đề trên nhé chị em.

*****ENGLISH BELLOW******

#tips4hair

Braid/tie your hair too tight

It is natural for women to tie their hair to avoid being loose and neater, but there are people who have the habit of tying it too tight. This will create a strong force that pulls the hair out of the hair follicle, causing hair loss. Moreover, it can also reduce blood circulation to the scalp, prevent hair growth and easily appear bald spots. Winter is coming, try to do a wavy curly hair, dye a brilliant new color tone and confidently let your hair loose to avoid these problems, ladies.

Được đăng vào

Viết bình luận