Gel tạo kiểu tăng bóng Power Play

Gel tạo kiểu, giữ nếp cứng, tăng bóng Power Play Firm Finish Gel
Dung tích : 200ml

Giá: 390.000₫