MEDIUM HOLD PLIABLE PASTE - kem đặc giữ nếp hiệu ứng vô hình và dày tóc

Giá: 453.000₫