Gôm Vivacious Hairspray

Gôm xịt hoàn thiện kiểu, giữ nếp trung bình
Dung tích: 300ml

Giá: 708.000₫