Gôm giữ nếp tăng bóng Master Piece

Xịt giữ kiểu cực bóng sáng, giữ nếp linh hoạt, chống độ ẩm môi trường
Dung tích: 300ml

Giá: 560.000₫