Sáp bóng giữ nếp Slick Trick

Sáp giữ nếp cứng, tạo cấu trúc, tạo bóng
Trọng lượng: 75g

Giá: 460.000₫