Sáp mềm Creamy Molding Wax

Sáp mềm giữ nếp nhẹ đến trung bình
Dung tích: 50ml

Giá: 708.000₫