Sáp tạo kiểu mờ Matte Separation Workable

Sáp tạo kiểu chia tách các lớp tóc, tạo hiệu ứng mờ Matte Separation Workable Wax
Trọng lượng: 85g
Giá: 460.000 VNĐ

Giá: 460.000₫