Xịt muối biển tạo cấu trúc Salt Spay

Xịt muối biển tạo cấu trúc và tạo độ dày cho mái tóc đồng thời định hình kiểu tóc mềm, chống lại độ ẩm môi trường cao. 

Sử dụng: Xịt lên tóc ướt để tăng độ dày hoặc lên tóc khô để tạo cấu trúc lỏng.

Giá thành: 478.000đ / 270ml

Giá: 478.000₫